Lezing over testament en levenstestament op 21 september

Lezing over testament en levenstestament

Lezing over testament en levenstestament op 21 september

Tijdens een informatiebijeenkomst op 21 september 2023 zullen wij nader ingaan op de volgende onderwerpen:

Testament

·         Langstlevende regeling

·         Executeur, voorheen executeur testamentair, benoemen

·         Belastingbesparende maatregelen (erfbelasting)

·         Beperken van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) bij opname in een verzorgingstehuis

·         Stiefkinderen en pleegkinderen betrekken in de erfenis

        -     Kleinkinderen betrekken in de erfenis (fiscaal voordeel)

        -     Uitsluiting van de “aangetrouwde kant” bij een echtscheiding

Levenstestament

Leg vast wie uw belangen behartigt wanneer u dit zelf niet meer kunt.

Bijvoorbeeld wanneer u geestelijk of lichamelijk achteruit gaat of voor een ingrijpende operatie kom te staan? Zo houdt u zelf de regie!

Lees meer over het (levens)testament op notaris.nl of download een brochure van onze website.

Meld u aan voor de lezing via informatiebijeenkomst@alckmare-notariaat.nl