Maatregelen m.b.t. het COVID-19-virus

Het coronavirus treft ons helaas ook. Toch blijven we wel onze afspraken met u plannen. Uw veiligheid en die van onze medewerkers staan hierbij voorop.

Maatregelen m.b.t. het COVID-19-virus

We moeten aan heel veel dingen denken, als het om de maatregelen gaat om het coronavirus buiten de deur te houden. Uiteraard vinden wij uw gezondheid en die van onze medewerkers zeer belangrijk. Vandaar dat wij met betrekking tot de afspraken op kantoor de volgende maatregelen hebben genomen:

- Wij vragen u niet méér mensen mee te nemen naar een afspraak dan nodig is; ook makelaars en tussenpersonen verzoeken wij vooralsnog niet bij de afspraak aanwezig te zijn;

- Indien u aan Corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft of kort geleden in een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangewezen (verhoogd) risicogebied bent geweest verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor om te kijken of er mogelijkheden zijn om de akte toch te ondertekenen zonder dat u op ons kantoor aanwezig hoeft te zijn;

Wij vinden uw gezondheid en die van onze medewerkers zeer belangrijk. Hiervoor hebben we passende maatregelen genomen.

- Om het aantal aanwezigen bij een afspraak te beperken verzoeken wij de verkoper de akte bij volmacht te ondertekenen. Deze volmacht ontvangt u bij de toezending van de conceptakten. De regels hieromtrent zullen in de email naar de verkoper nader toegelicht worden. De sleuteloverdracht vindt dan plaats bij de voorafgaande schouw van de woning; verkoper kan de sleutels ook in een afgesloten envelop op ons kantoor afgeven.

Wij danken u voor uw begrip en rekenen op uw medewerking. We ontmoeten u graag op veilige afstand in ons kantoor in Alkmaar.

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.